garaz

CHARAKTERYSTYKA

GARAŻE WIELOPOZIOMOWE HENRYK, KAZIMIERZ, ZYGMUNT, JAN to przestrzenne i funkcjonalne budynki zaprojektowane jako garaże otwarte. Szczególną uwagę zwróciliśmy na ekonomiczny aspekt inwestycji, co przełożyło się na korzystny stosunek powierzchni całkowitej garażu do ilości miejsc parkingowych. Henryk, Kazimierz, Zygmunt i Jan wpisują się idealnie w krajobraz polskich osiedli i są odpowiedzią na coraz większe trudności z zaparkowaniem auta pod domem po powrocie z pracy. Układ budynków umożliwia swobodną i bezkolizyjną komunikację, w zależności od potrzeb inwestora liczba kondygnacji jest zmienna, maksymalnie do 300 miejsc parkingowych. Garaże posiadają konstrukcję żelbetową monolityczną, słupowo- płytową, co gwarantuje trwałość i bezpieczeństwo użytkowania.

WERSJE

Proponowane wersje Henryk, Kazimierz, Zygmunt i Jan odpowiadają najbardziej popularnym typom garaży wielopoziomowych. Wielkość każdego garażu może być indywidualnie dobierana do potrzeb inwestora poprzez zmianę ilości kondygnacji, aż do osiągnięcia 300 miejsc parkingowych.


GARAŻ ŁUKOWY HENRYK
Garaż wielopoziomowy 4-kondygnacyjny
47 miejsc postojowych /1 kondygnacja
35 m2 / miejsce postojowe
Powierzchnia zabudowy: 1644m2
Razem: 187 miejsc postojowych

GABARYTY

Ilość kondygnacji i wielkość parkingu mogą być modyfikowane wg indywidualnych potrzeb inwestora, co umożliwia dostosowanie obiektu do lokalnych warunków zabudowy. Inwestycja w garaże oferujące do 300 miejsc parkingowych nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji.
Podstawowe wymiary poszczególnych wersji:

 • GARAŻ ŁUKOWY HENRYK zwiń
  • ilość miejsc parkingowych / 1 kondygnacje: 47
  • ilość miejsc parkingowych: 187
  • wymiary budynku: 60m x 41m
  • powierzchnia zabudowy: 1644m2
  • minimalne wymiary działki : 49m x 68m
  • wysokość budynku: 11m / 4kondygnacje

MATERIAŁY

Zastosowanie standardowych rozwiązań materiałowych gwarantuje prostotę wykonania i wysoką jakość gotowego obiektu. Żelbetowa konstrukcja szkieletowa umożliwia szybkie oddanie obiektu do użytkowania i znacznie ogranicza koszty budowy, dzięki temu inwestycja w garaże Henryk, Kazimierz, Zygmunt i Jan zwraca się po niedługim czasie.

 • Posadowienie budynku - ławy i stopy fundamentowe żelbetowe
 • Konstrukcja naziemna budynku – konstrukcja żelbetowa szkieletowa
 • Konstrukcja dachu – stropodach o tradycyjnym układzie warstw
 • Ścianki działowe – tradycyjne, murowane z bloczków

KOSZTY

Garaże wielopoziomowe został zaprojektowane w monolitycznej technologii żelbetowej płytowo-słupowej. Zapewnia to trwałość użytkowania oraz obniża koszty budowy do całkowitego minimum.

SZACUNKOWY KOSZT BUDOWY /netto/: 8 966 611 PLN

CENY

Uwzględniając potrzeby inwestorów stworzono możliwość zakupu dokumentacji projektowej w postaci 3 różnych pakietów dostosowanych do poszczególnych etapów procesu inwestycyjnego.
Zapraszamy do korzystania z naszej oferty. W tym celu prosimy o kontakt z naszym architektem pod bezpłatnym numerem: 801 002 924 lub drogą mailową na adres biuro@projektytypowe.pl

PAKIET 1 - PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY zwiń

Zawartość:
 • Koncepcja Programowo Przestrzenna wraz rysunkami architektoniczno budowlanymi w skali 1:200
 • Szczegółowy opis materiałowo techniczny oraz wymogami funkcjonalno użytkowymi obiektu niezbędnymi do realizacji inwestycji w systemie zaprojektuj i wybuduj.
Ceny /netto/

Garaż łukowy HENRYK ........................................................................ 15 000 PLN

PAKIET 2 - PEŁNO-BRANŻOWY PROJEKT BUDOWLANY rozwiń

Zawartość:
 • Komplet dokumentacji technicznej w formie opisowej i rysunkowej dla obiektu kubaturowego w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji o Pozwoleniu na Budowę.
Ceny /netto/

Garaż łukowy HENRYK ........................................................................ 27 000 PLN

PAKIET 3 - PEŁNO-BRANŻOWY PROJEKT WYKONAWCZY rozwiń

Zawartość:
 • Kompletna wielobranżowa dokumentacja techniczna wykonawcza
 • Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
 • Przedmiary Prac (kosztorysy ślepe)
 • Kosztorysy Inwestorskie
Ceny /netto/

Garaż łukowy HENRYK ........................................................................ 35 000 PLN


Cena dodatkowego egzemplarza: 500zł
Zapraszamy do korzystania z naszej oferty.

CHARAKTERYSTYKA

GARAŻE WIELOPOZIOMOWE HENRYK, KAZIMIERZ, ZYGMUNT, JAN to przestrzenne i funkcjonalne budynki zaprojektowane jako garaże otwarte. Szczególną uwagę zwróciliśmy na ekonomiczny aspekt inwestycji, co przełożyło się na korzystny stosunek powierzchni całkowitej garażu do ilości miejsc parkingowych. Henryk, Kazimierz, Zygmunt i Jan wpisują się idealnie w krajobraz polskich osiedli i są odpowiedzią na coraz większe trudności z zaparkowaniem auta pod domem po powrocie z pracy. Układ budynków umożliwia swobodną i bezkolizyjną komunikację, w zależności od potrzeb inwestora liczba kondygnacji jest zmienna, maksymalnie do 300 miejsc parkingowych. Garaże posiadają konstrukcję żelbetową monolityczną, słupowo- płytową, co gwarantuje trwałość i bezpieczeństwo użytkowania.

WERSJE

Proponowane wersje Henryk, Kazimierz, Zygmunt i Jan odpowiadają najbardziej popularnym typom garaży wielopoziomowych. Wielkość każdego garażu może być indywidualnie dobierana do potrzeb inwestora poprzez zmianę ilości kondygnacji, aż do osiągnięcia 300 miejsc parkingowych.


GARAŻ KOŁOWY KAZIMIERZ
Garaż wielopoziomowy 6-kondygnacyjny
33 miejsca postojowe / 1 kondygnacja
30 m2 / miejsce postojowe
Powierzchnia zabudowy:1017,9m2
Razem: 198 miejsc postojowych.

GABARYTY

Ilość kondygnacji i wielkość parkingu mogą być modyfikowane wg indywidualnych potrzeb inwestora, co umożliwia dostosowanie obiektu do lokalnych warunków zabudowy. Inwestycja w garaże oferujące do 300 miejsc parkingowych nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji.
Podstawowe wymiary poszczególnych wersji:

 • GARAŻ KOŁOWY KAZIMIERZ rozwiń
  • ilość miejsc parkingowych / 1 kondygnacje: 33
  • ilość miejsc parkingowych: 198
  • wymiary budynku: 36m x 36m
  • powierzchnia zabudowy: 1017,9m2
  • minimalne wymiary działki : 44m x 44m
  • wysokość budynku: 18m / 6 kondygnacji

MATERIAŁY

Zastosowanie standardowych rozwiązań materiałowych gwarantuje prostotę wykonania i wysoką jakość gotowego obiektu. Żelbetowa konstrukcja szkieletowa umożliwia szybkie oddanie obiektu do użytkowania i znacznie ogranicza koszty budowy, dzięki temu inwestycja w garaże Henryk, Kazimierz, Zygmunt i Jan zwraca się po niedługim czasie.

 • Posadowienie budynku - ławy i stopy fundamentowe żelbetowe
 • Konstrukcja naziemna budynku – konstrukcja żelbetowa szkieletowa
 • Konstrukcja dachu – stropodach o tradycyjnym układzie warstw
 • Ścianki działowe – tradycyjne, murowane z bloczków

KOSZTY

Garaże wielopoziomowe został zaprojektowane w monolitycznej technologii żelbetowej płytowo-słupowej. Zapewnia to trwałość użytkowania oraz obniża koszty budowy do całkowitego minimum.

SZACUNKOWY KOSZT BUDOWY /netto/: 8 603 200 PLN

CENY

Uwzględniając potrzeby inwestorów stworzono możliwość zakupu dokumentacji projektowej w postaci 3 różnych pakietów dostosowanych do poszczególnych etapów procesu inwestycyjnego.
Zapraszamy do korzystania z naszej oferty. W tym celu prosimy o kontakt z naszym architektem pod bezpłatnym numerem: 801 002 924 lub drogą mailową na adres biuro@projektytypowe.pl

PAKIET 1 - PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY zwiń

Zawartość:
 • Koncepcja Programowo Przestrzenna wraz rysunkami architektoniczno budowlanymi w skali 1:200
 • Szczegółowy opis materiałowo techniczny oraz wymogami funkcjonalno użytkowymi obiektu niezbędnymi do realizacji inwestycji w systemie zaprojektuj i wybuduj.
Ceny /netto/

Garaż kołowy KAZIMIERZ ................................................................ 15 000 PLN

PAKIET 2 - PEŁNO-BRANŻOWY PROJEKT BUDOWLANY rozwiń

Zawartość:
 • Komplet dokumentacji technicznej w formie opisowej i rysunkowej dla obiektu kubaturowego w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji o Pozwoleniu na Budowę.
Ceny /netto/

Garaż kołowy KAZIMIERZ ................................................................ 27 000 PLN

PAKIET 3 - PEŁNO-BRANŻOWY PROJEKT WYKONAWCZY rozwiń

Zawartość:
 • Kompletna wielobranżowa dokumentacja techniczna wykonawcza
 • Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
 • Przedmiary Prac (kosztorysy ślepe)
 • Kosztorysy Inwestorskie
Ceny /netto/

Garaż kołowy KAZIMIERZ ................................................................ 35 000 PLN


Cena dodatkowego egzemplarza: 500zł
Zapraszamy do korzystania z naszej oferty.

CHARAKTERYSTYKA

GARAŻE WIELOPOZIOMOWE HENRYK, KAZIMIERZ, ZYGMUNT, JAN to przestrzenne i funkcjonalne budynki zaprojektowane jako garaże otwarte. Szczególną uwagę zwróciliśmy na ekonomiczny aspekt inwestycji, co przełożyło się na korzystny stosunek powierzchni całkowitej garażu do ilości miejsc parkingowych. Henryk, Kazimierz, Zygmunt i Jan wpisują się idealnie w krajobraz polskich osiedli i są odpowiedzią na coraz większe trudności z zaparkowaniem auta pod domem po powrocie z pracy. Układ budynków umożliwia swobodną i bezkolizyjną komunikację, w zależności od potrzeb inwestora liczba kondygnacji jest zmienna, maksymalnie do 300 miejsc parkingowych. Garaże posiadają konstrukcję żelbetową monolityczną, słupowo- płytową, co gwarantuje trwałość i bezpieczeństwo użytkowania.

WERSJE

Proponowane wersje Henryk, Kazimierz, Zygmunt i Jan odpowiadają najbardziej popularnym typom garaży wielopoziomowych. Wielkość każdego garażu może być indywidualnie dobierana do potrzeb inwestora poprzez zmianę ilości kondygnacji, aż do osiągnięcia 300 miejsc parkingowych.


GARAŻ CZTEROKĄTNY ZYGMUNT
Garaż wielopoziomowy 4-kondygnacyjny
50 miejsca postojowe / 1 kondygnacja
29 m2 / miejsce postojowe
Powierzchnia zabudowy: 1450m2.
Razem: 200 miejsc parkingowych.

GABARYTY

Ilość kondygnacji i wielkość parkingu mogą być modyfikowane wg indywidualnych potrzeb inwestora, co umożliwia dostosowanie obiektu do lokalnych warunków zabudowy. Inwestycja w garaże oferujące do 300 miejsc parkingowych nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji.
Podstawowe wymiary poszczególnych wersji:

 • GARAŻ CZTEROKĄTNY ZYGMUNT rozwiń
  • ilość miejsc parkingowych / 1 kondygnacje: 50
  • ilość miejsc parkingowych: 200
  • wymiary budynku: 41m x 35,5m
  • powierzchnia zabudowy: 1450m2
  • minimalne wymiary działki : 49m x 43,5m
  • wysokość budynku: 12m / 4 kondygnacje

MATERIAŁY

Zastosowanie standardowych rozwiązań materiałowych gwarantuje prostotę wykonania i wysoką jakość gotowego obiektu. Żelbetowa konstrukcja szkieletowa umożliwia szybkie oddanie obiektu do użytkowania i znacznie ogranicza koszty budowy, dzięki temu inwestycja w garaże Henryk, Kazimierz, Zygmunt i Jan zwraca się po niedługim czasie.

 • Posadowienie budynku - ławy i stopy fundamentowe żelbetowe
 • Konstrukcja naziemna budynku – konstrukcja żelbetowa szkieletowa
 • Konstrukcja dachu – stropodach o tradycyjnym układzie warstw
 • Ścianki działowe – tradycyjne, murowane z bloczków

KOSZTY

Garaże wielopoziomowe został zaprojektowane w monolitycznej technologii żelbetowej płytowo-słupowej. Zapewnia to trwałość użytkowania oraz obniża koszty budowy do całkowitego minimum.

SZACUNKOWY KOSZT BUDOWY /netto/: 7 952 100 PLN

CENY

Uwzględniając potrzeby inwestorów stworzono możliwość zakupu dokumentacji projektowej w postaci 3 różnych pakietów dostosowanych do poszczególnych etapów procesu inwestycyjnego.
Zapraszamy do korzystania z naszej oferty. W tym celu prosimy o kontakt z naszym architektem pod bezpłatnym numerem: 801 002 924 lub drogą mailową na adres biuro@projektytypowe.pl

PAKIET 1 - PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY zwiń

Zawartość:
 • Koncepcja Programowo Przestrzenna wraz rysunkami architektoniczno budowlanymi w skali 1:200
 • Szczegółowy opis materiałowo techniczny oraz wymogami funkcjonalno użytkowymi obiektu niezbędnymi do realizacji inwestycji w systemie zaprojektuj i wybuduj.
Ceny /netto/

Garaż czterokątny ZYGMUNT ........................................... 15 000 PLN

PAKIET 2 - PEŁNO-BRANŻOWY PROJEKT BUDOWLANY rozwiń

Zawartość:
 • Komplet dokumentacji technicznej w formie opisowej i rysunkowej dla obiektu kubaturowego w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji o Pozwoleniu na Budowę.
Ceny /netto/

Garaż czterokątny ZYGMUNT ........................................... 27 000 PLN

PAKIET 3 - PEŁNO-BRANŻOWY PROJEKT WYKONAWCZY rozwiń

Zawartość:
 • Kompletna wielobranżowa dokumentacja techniczna wykonawcza
 • Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
 • Przedmiary Prac (kosztorysy ślepe)
 • Kosztorysy Inwestorskie
Ceny /netto/

Garaż czterokątny ZYGMUNT ........................................... 35 000 PLN


Cena dodatkowego egzemplarza: 500zł
Zapraszamy do korzystania z naszej oferty.

CHARAKTERYSTYKA

GARAŻE WIELOPOZIOMOWE HENRYK, KAZIMIERZ, ZYGMUNT, JAN to przestrzenne i funkcjonalne budynki zaprojektowane jako garaże otwarte. Szczególną uwagę zwróciliśmy na ekonomiczny aspekt inwestycji, co przełożyło się na korzystny stosunek powierzchni całkowitej garażu do ilości miejsc parkingowych. Henryk, Kazimierz, Zygmunt i Jan wpisują się idealnie w krajobraz polskich osiedli i są odpowiedzią na coraz większe trudności z zaparkowaniem auta pod domem po powrocie z pracy. Układ budynków umożliwia swobodną i bezkolizyjną komunikację, w zależności od potrzeb inwestora liczba kondygnacji jest zmienna, maksymalnie do 300 miejsc parkingowych. Garaże posiadają konstrukcję żelbetową monolityczną, słupowo- płytową, co gwarantuje trwałość i bezpieczeństwo użytkowania.

WERSJE

Proponowane wersje Henryk, Kazimierz, Zygmunt i Jan odpowiadają najbardziej popularnym typom garaży wielopoziomowych. Wielkość każdego garażu może być indywidualnie dobierana do potrzeb inwestora poprzez zmianę ilości kondygnacji, aż do osiągnięcia 300 miejsc parkingowych.


GARAŻ SCHODKOWY JAN
Garaż wielopoziomowy 4-kondygnacyjny
54 miejsca postojowe / 1 kondygnacja
30 m2 / miejsce postojowe
Powierzchnia zabudowy: 1615m2.
Razem: 216 miejsc parkingowych.

GABARYTY

Ilość kondygnacji i wielkość parkingu mogą być modyfikowane wg indywidualnych potrzeb inwestora, co umożliwia dostosowanie obiektu do lokalnych warunków zabudowy. Inwestycja w garaże oferujące do 300 miejsc parkingowych nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji.
Podstawowe wymiary poszczególnych wersji:

 • GARAŻ SCHODKOWY JAN rozwiń
  • ilość miejsc parkingowych / 1 kondygnacje: 54
  • ilość miejsc parkingowych: 216
  • wymiary budynku: 68m x 36m
  • powierzchnia zabudowy: 1615m2
  • minimalne wymiary działki : 76m x 44m
  • wysokość budynku: 14m / 4 kondygnacje

MATERIAŁY

Zastosowanie standardowych rozwiązań materiałowych gwarantuje prostotę wykonania i wysoką jakość gotowego obiektu. Żelbetowa konstrukcja szkieletowa umożliwia szybkie oddanie obiektu do użytkowania i znacznie ogranicza koszty budowy, dzięki temu inwestycja w garaże Henryk, Kazimierz, Zygmunt i Jan zwraca się po niedługim czasie.

 • Posadowienie budynku - ławy i stopy fundamentowe żelbetowe
 • Konstrukcja naziemna budynku – konstrukcja żelbetowa szkieletowa
 • Konstrukcja dachu – stropodach o tradycyjnym układzie warstw
 • Ścianki działowe – tradycyjne, murowane z bloczków

KOSZTY

Garaże wielopoziomowe został zaprojektowane w monolitycznej technologii żelbetowej płytowo-słupowej. Zapewnia to trwałość użytkowania oraz obniża koszty budowy do całkowitego minimum.

SZACUNKOWY KOSZT BUDOWY /netto/: 9 210 000

CENY

Uwzględniając potrzeby inwestorów stworzono możliwość zakupu dokumentacji projektowej w postaci 3 różnych pakietów dostosowanych do poszczególnych etapów procesu inwestycyjnego.
Zapraszamy do korzystania z naszej oferty. W tym celu prosimy o kontakt z naszym architektem pod bezpłatnym numerem: 801 002 924 lub drogą mailową na adres biuro@projektytypowe.pl

PAKIET 1 - PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY zwiń

Zawartość:
 • Koncepcja Programowo Przestrzenna wraz rysunkami architektoniczno budowlanymi w skali 1:200
 • Szczegółowy opis materiałowo techniczny oraz wymogami funkcjonalno użytkowymi obiektu niezbędnymi do realizacji inwestycji w systemie zaprojektuj i wybuduj.
Ceny /netto/

Garaż schodkowy JAN ................................................ 15 000 PLN

PAKIET 2 - PEŁNO-BRANŻOWY PROJEKT BUDOWLANY rozwiń

Zawartość:
 • Komplet dokumentacji technicznej w formie opisowej i rysunkowej dla obiektu kubaturowego w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji o Pozwoleniu na Budowę.
Ceny /netto/

Garaż schodkowy JAN ................................................ 27 000 PLN

PAKIET 3 - PEŁNO-BRANŻOWY PROJEKT WYKONAWCZY rozwiń

Zawartość:
 • Kompletna wielobranżowa dokumentacja techniczna wykonawcza
 • Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
 • Przedmiary Prac (kosztorysy ślepe)
 • Kosztorysy Inwestorskie
Ceny /netto/

Garaż schodkowy JAN ................................................ 35 000 PLN


Cena dodatkowego egzemplarza: 500zł
Zapraszamy do korzystania z naszej oferty.

Podaj numer telefonu kontaktowego, oddzwonimy w ciągu godziny (od poniedziałku do piątku, w godz. 8 – 17)
Podaj adres korespondencyjny, pod który prześlemy ofertę projektową
Podaj adres e-mail, na który wyślemy ofertę projektową
Pobierz broszurę:
Pobierz broszurę
Copyright 2023 projektytypowe.pl Realizacja: dpro