Ekspertyzy konstrukcyjne

Często przy zakupie istniejącego budynku zastanawiamy się jak możemy go zmodyfikować i zaadoptować do naszych potrzeb.
W przypadku jakiejkolwiek ingerencji w budynek, w postaci nadbudowy, rozbudowy, dobudowy i przebudowy, dostawiania do istniejących budynków, czy też zmiany funkcji i przeznaczenia budynku niezbędna jest wiedza na temat stanu technicznego istniejącego obiektu.
Prawo Budowlane wymusza na inwestorze sporządzenie ekspertyzy konstrukcyjnej, na podstawie której, możliwe będzie określenie czy projektowane zmiany będą możliwe do wykonania, mając na uwadze bezpieczeństwo konstrukcyjne budynku i budynków sąsiednich.
Nasz Zespół Projektowy złożony z najwyższej klasy profesjonalnych konstruktorów, specjalistów w dziedzinie konstrukcji stalowych, żelbetowych, prefabrykowanych i mieszanych, sporządzi niezbędne w dalszym procesie inwestycyjnym, wymagane prawem opracowania projektowe.
Koszt ekspertyzy jest zależny od zakresu niezbędnych prac, wielkości budynku, konieczności wykonania odkrywek, dodatkowych badań laboratoryjnych próbek itp.
Każdy projekt wyceniamy indywidualnie – zapytaj o ekspertyzę konstrukcyjną – formularz kontaktowy.

Analizy zapisów planu przestrzennego
Analizy inżynierskie i geotechniczne
Dotacje unijne
Budynki Energooszczędne i Pasywne
Wizja lokalna przed zakupem
Analizy Formalno-Prawne

Copyright 2023 projektytypowe.pl Realizacja: dpro