Analizy zapisów planu przestrzennego

Posiadasz działkę budowlaną lub planujesz zakup działki? Chcesz wiedzieć co można na niej wybudować? Szukasz działki pod konkretną inwestycję, chcesz sprawdzić gdzie możesz zrealizować swoje plany inwestycyjne?
Zgodnie z zapisami Ustawy Prawo Budowlane, przyszła inwestycja musi spełniać wszystkie, często bardzo zawiłe i skomplikowane zapisy Planu Przestrzennego w tym m.in.: utrzymanie powierzchni biologicznie czynnej, intensywności zabudowy, ochrony środowiska, wpływu stref ochronnych przyrodniczych, krajobrazowych, zbiorników podwodnych i innych. Zadanie właściwej interpretacji tak skomplikowanych przepisów należy zlecić doświadczonemu architektowi.
Nasz profesjonalny Zespół Projektowy dokona analizy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ( MPZP ) pod kątem możliwości inwestycyjnych lub opracuje projekt koncepcyjny, potrzebny do wystąpienia o indywidualne Warunki Zabudowy i Zagospodarowania Terenu ( WZiZT ).

Zakres opracowania projektowego:
- określenie możliwości inwestycyjnych w oparciu o obowiązujący MPZP ( lokalizacja i numer działki ) w szczególności rodzaj zabudowy ( mieszkalna, usługowa, sportowa, rekreacyjna itp.)
- przedstawienie w formie koncepcji opisowej oraz graficznej parametrów technicznych zabudowy ( wysokość, wielkości budynku/ów, kąt nachylenia dachu)
lub
- przygotowanie koncepcji projektowej składanej w celu uzyskania indywidualnych warunków zabudowy ( WZiZT ).


Koszt opracowania już od 1 000 zł netto.
W razie pytań prosimy o kontakt


Analizy inżynierskie i geotechniczne
Ekspertyzy konstrukcyjne
Dotacje unijne
Budynki Energooszczędne i Pasywne
Wizja lokalna przed zakupem
Analizy Formalno-Prawne

Copyright 2024 projektytypowe.pl Realizacja: dpro